Sinu alateadlikud uskumused loovad igal ajahetkel su elu reaalsust.

Teadusuuringute järgi moodustab 95% inimese teadvusest alateadvus. Sinna on salvestunud kõik lapsepõlve kogemused, emotsioonid, väärtushinnangud ning nendest oleneb, kuidas me suhtume iseendasse ja näeme ümbritsevat maailma. Alateadlikud uskumused ja mõttemustrid määravad, kas sa oskad ennast väärtustada, saad sa edukaks või näed maailma läbi ohvrirolli. Kõik, mida sa oma elus koged, on peegeldus sinust endast.

Sinu elus realiseeruvad unistused ainult siis, kui mõistus ja alateadvus on sama meelt.

Mis on uskumus? Uskumus on inimese alateadvuses kinnistunud mõte, mille me arvame olevat tõese. Uskumused võivad olla vägagi toetavad ehk positiivsed, näiteks - ma saan alati hakkama. Või siis hoopis piiravad ehk negatiivsed, näiteks - keegi ei hooli minust. 

Sa saad elus kogeda ainult seda, mida sa usud end väärt olevat. Kahjuks juhtub tihti, et inimese elu loovad hoopiski alateadlikud hirmud. Kõik, millele sa oled keskendunud, seda sa ka oma elus taas lood.


Piiravad uskumused 

Kui sa tunned, et vaatamata pingutustele lähisuhetes või töö vallas asjad ei edene, siis võib arvata, et sul on piiravad mõttemustrid, mis saboteerivad su püüdlusi.

Uskumused ja mustrid võivad olla pärit neljalt tasandilt:

  • Sinu lapsepõlvest. Siia kuuluvad kõik su kogemused, läbielatud traumad, vanemate väärtushinnangud, sõprade arvamused, koolisüsteemi nõudmised jne. Tihti ei peagi olema juhtunud midagi drastilist, piisab mõnest juhtumist, kus laps oma mõistusega sai valesti situatsioonist aru ja juba oligi salvestunud negatiivne muster.
  • Suguvõsa mustrid, neid antakse vanematelt lastele edasi. Esivanemad ei päranda järeltulevatele põlvkondadele mitte ainult andeid ja elukogemusi, vaid ka põlvkonnaüleseid traumasid ning allasurutud tundeid. Minevikus on olnud selliseid keerulisi aegu, kus inimestel kulus kogu energia ellujäämisele, nii et valusad kogemused ja rasked tunded jäid läbi töötamata. Ja nii antigi need allasurutud energiad oma järeltulijatele tahtmatult edasi.
  • Hingetasandilt, need on seotud eelmiste elude kogemustega ja lahendamata jäänud lugudega. Siia kuuluvad ka seletamatud hirmud (kõrguse kartus, ämblikufoobia, kinnise ruumi hirm jm) ja käitumismustrid, millele on raske praegusest elust leida põhjendust.

Potentsiaali vabastamine

Uskumusi ongi seetõttu keeruline avastada, kuna need võivad tulla erinevatelt tasanditelt. Lapseeas ebameeldivat juhtunut ei pruugi hiljem mäletada või ei taheta meenutada. Oluline on kätte leida just see õige mõte ja sõnastus, mis mineviku sündmuse toimumise ajal alateadvusesse salvestus.

Täiskasvanuks saades tahame teha omi valikuid, kuid vahest on see raskendatud. Alateadvus, soovist meid kaitsta, toob automaatselt esile ikka ja jälle ajale jalgu jäänud reageeringuid ning käitumismustreid. Need aitasid kunagi minevikus ellu jääda ning hakkama saada rasketes olukordades, aga praeguseks on need iganenud.

Kui sellised piiravad uskumused ja mustrid üles leida ning ringi muuta, siis saavad peidus olnud anded ja oskused tõeliselt avalduda. Kuna siis ei reageerita enam elusündmustele nii nagu minevikukogemus seda nõuab, vaid ollakse vabad oma valikutes.

Teadlikkus enda uskumustest ja alateadlikest programmidest annab inimesele valikuvabaduse.

Loe rohkem teraapiaseansist