Kuidas ülitundlikkust ära tunda?

Kas sind väsitavad rahvarohked kohad? Häirib vali muusika või intensiivne tehisvalgus?
Kas sulle tundub, et võtad ümbritsevate inimeste muresid ja emotsioone liiga palju endasse? 
Kas sulle meeldib tegutseda omas tempos, ilma et keegi sind tagant kiirustaks?
Kas sa armastad viibida vaikuses ja rahus? 
Kui jah, siis sa võid olla ülitundlik inimene.

Mis on ülitundlikkus?

Ülitundlikud inimesed on need 15-20% inimkonnast, kelle närvisüsteem on sünnist saati nii välismõjutuste kui ka sisemaailma tundmuste suhtes tavapärasest tundlikum. See tähendab, et nad tajuvad rohkem ja reageerivad kõigele intensiivsemalt kui teised inimesed. Tegemist on neutraalse omadusega, millel on omad eelised ja puudused.

Tänu tundlikele närvisensoritele saab ülitundlik inimene väliskeskkonnast rohkem infot kui mitteülitundlik ning töötleb saadud informatsiooni põhjalikumalt. Ta märkab ja tajub ka peenemaid nüansse, mis võivad teistel tähelepanuta jääda. Ja seda nii keskkonnas, kus ta viibib kui ka teiste inimeste juures. Sellest tulebki info üleküllus ja kiire väsimine, mis mõjutab otseselt ülitundliku inimese igapäevast elu. See võib viia kiiremini läbipõlemiseni ning isegi depressiooni.

Kõige tähtsam on ülitundlikul inimesel vältida ülestimulatsiooni ehk siis kõike seda, mis võiks viia tema närvisüsteemi tasakaalust välja. Mis see konkreetselt kellegi jaoks võib olla, on väga individuaalne. Kas selle seisundi tekitajaks on viibimine rahvast täis ruumis või suures kaubanduskeskuses, häiriv vali muusika, uued olukorrad, töötamine avatud kontoris, kiirustamine, lähedase inimese nõudmised või muu? Tehes ülitundliku inimese testi saad aimu, millised asjaolud võivad ülitundlikkust mõjutada. Selleks et end igapäevaselt hästi tunda, tuleb õppida tundma just nimelt enda tundlikkuse eripärasid. Neid teades saab vastavalt sättida oma elu ja teavitada ka lähedasi oma erilistest vajadustest ilma valehäbi tundmata. Kui sa juba seda suudad teha, siis see on väga suur samm edasi. Tundlikud inimesed vajavad kogu elu head enesekehtestamise oskust. 

Kas ka Sina oled ülitundlik?

dandelion-761759_1920.jpg
Image by Daoudi Aissa

Ülitundlikkuses on väga palju positiivset.

Tänu suuremale info vastuvõtmise võimele ja selle kiirele töötlemisoskusele on ülitundlikud inimesed väga teadlikud ümbritsevast. Nad tajuvad hästi, mis meeleolus kaaslane on ja seda mitte ainult lähedase inimese puhul, vaid ka koostööpartneri, kliendi või kaastöötajaga suheldes. Seda omadust saab enda hüvanguks kasutada nii töösituatsioonis kui ka lähisuhetes. Tänu detailide märkamise oskusele suudavad nad luua suurepärast keskkonda nii kodus kui vajadusel ka teiste jaoks. Ülitundlik inimene näeb nö. teist inimest läbi - talle on võimatu valetada. Ta tajub väga kiiresti, kas kaaslane on siiras või millised on tema tegelikud kavatsused.

Nende empaatilisus, kaasaelamise võime on kõrgelt hinnatud, nad on väga head kuulajad. Neil on tugev intuitsioon, juhul kui nad on õppinud usaldama enda sisetunnet, siis on neil lihtne õigeid otsuseid vastu võtta. See on üks kõige suurepärasemaid andeid ülitundliku inimese omaduste hulgas.

Nad on loomingulised ja andekad erinevates valdkondades. Nende kohta võib öelda - nad haaravad lennult. Suudavad omandada lühikese ajaga uusi teadmisi, ka täiesti võõrastel erialadel. Pigem on neil raske leida seda õiget eriala, kuna paljud asjad tulevad hästi välja. Nad on väga kohusetundlikud. Püüavad oma tööülesandeid täita võimalikult perfektselt, sest nad ju märkavad iga pisiasja, mida saaks veel ja veel paremini teha.

Iga ülitundlik inimene on väga erinev.

Erinev on ka see, kuidas on just temas ülitundlikkus väljendunud. Ülitundlikul inimesel võivad avalduda ka sensitiivsed võimed. Üks huvitav klassifikatsioon iseloomustab ülitundlikke selle järgi, kuidas nad infot vastu võtavad ja ümbritsevat tajuvad:


1. Tunnetavad keha kaudu. Nad tajuvad füüsiliselt oma kehas, mis teise inimesega hetkel toimub. Näiteks kui teisel inimesel valutab mõni koht. Nende intuitsioon räägib neile läbi nende keha, tekitades valu või raskustunnet kehas. Keha on nendele inimestele niiöelda see vahelüli, mille kaudu info nendeni jõuab. Seetõttu peavad nad eriti tähelepanu pöörama oma keha eest hoolitsemisele (puhas toit ja kosmeetika, värske õhk, looduses liikumine jne)
2. Nad on kui vastuvõtukanal. Need inimesed saavad teadmisi/vastuseid ootamatult pähe tulevate mõtete näol. Olles koos teise inimesega võib neile tulla info, mis sellel inimesel muret teeb, kust see probleem alguse sai või kui ta nii jätkab, mis võiks tulevikus juhtuda. Nad on teise inimese kõrval korraks kui lahtine uks, kust info sisse voolab. Selline inimene peab eelkõige õppima, kuidas seda omadust "sisse ja välja lülitada", selleks et kaitsta oma mõistust üleliigse info eest.
3. Kasutavad enda tundemaailma. Nad teavad täpselt, mida teine inimene hetkel tunneb, enne veel kui teine jõuab rääkima hakata. Neile ei ole võimalik halva mängu juures head nägu teha, nad tajuvad vale kohe ära. Neid võivad haarata kaasa teiste inimeste tugevad tunded nii võimsalt, et on raske aru saada, millised tunded kuuluvad neile ja millised teistele inimestele. Seetõttu tuleb õppida eelkõige eraldama enda tundeid võõraste omadest, selleks et vältida oma närvisüsteemi ülekoormust.

 

Image by Markus Spiske
Image by David Straight

Ülitundliku inimese mõiste autor on ameerika teadlane Elaine N. Aron. Olles hariduselt psühholoog, avastas ta, et ei oska iseenda erilisust kuhugi liigitada. Asudes teemat lähemalt uurima, selgus et temasarnaseid inimesi on veelgi. Peale põhjalikku koostööd erinevate neuroteadlastega ja osalemist paljudes uurimistöödes, mõistis ta, et on tarvis luua täiesti uus termin, mis iseloomustaks täpsemalt inimese sedalaadi eripära. Senimaani oli ülitundlikkust nimetatud pigem introvertsuseks. Kuid uurimistulemustest selgus, et nende mõistete vahele ei saa võrdlusmärki tõmmata, sest 30% ülitundlikest inimestest on sotsiaalselt ekstravertsed.

Kuna mõiste "ülitundlik inimene" on meil alles lühikest aega kasutusel olnud, siis see ei ole kahjuks veel laialdaselt levinud. Seda aetakse tihti segi nii ärevushäiretega kui ka paanikahoogudega. Ülitundlikul inimesel võib neid sagedamini esineda, kuid ei pruugi. Ülitundlikkus ei ole haigus, vaid inimese kaasasündinud omapära.

 

Ülitundlikkus on inimese kaasasündinud omapära.

Väga palju sõltub täiskasvanud ülitundliku inimese närvisüsteemi tugevus või haprus tema lapsepõlvest. Juhul kui ülitundlik laps ei saa kasvada talle sobivas keskkonnas, võib see teda rohkem kahjustada kui mitteülitundliku last. Nad võivad olla hilisemas elus depressiivsemad ja igapäevaste toimingute juures rohkem pinges. Samuti on nad vastuvõtlikumad erinevatele sõltuvustele (töö, sport, alkohol jne.) 

Eriti oluline on, et ülitundlikud mehed ja nende lähedased mõistaksid selliste meeste erilisust. Kui naistel veel on lubatud olla tundlik, liigselt emotsionaalne, kergesti tasakaalust väljaminev, siis meeste maailmas peab seda iga hinna eest varjama. Ja see on väga suur koorem mehele, kel on niigi piiratud võimalused välismaailmast mõistmist ja toetust leida.

Ennast ja enda piire paremini tundma õppides on võimalik nautida oma elu ning võtta ülitundlikkust kui lisaboonust, mida teistel ei ole. Tundlikumana on maailm palju värvilisem, nüansirikkam ja huvitavam.

Kõige tähtsam on julgeda olla selline, nagu Sa päriselt oled.