Alateadlikud uskumused

Sinu alateadlikud uskumused loovad igal ajahetkel sinu elu reaalsust. 
Neuroteaduse uuringute järgi moodustab 95% meie teadvusest alateadvus. Just sinna on talletunud kõik meie elukogemused ja väärtushinnangud. Neist oleneb, kuidas me suhtume iseendasse ja ümbritsevasse maailma ning tänu neile kujuneb välja meie igapäevane käitumine. Sinu uskumused määravad, kas sa pead ennast väärtuslikuks või väärtusetuks, edukaks või ebaõnnestujaks, kas sind koheldakse õiglaselt või näed sa maailma läbi ohvrirolli. Alateadlikud uskumused avaldavad mõju sinu emotsioonidele, suhetele, töötulemustele, enesehinnangule, füüsilisele tervisele - kogu su elule.

Sinu elus realiseeruvad unistused ainult siis, kui mõistus ja alateadvus on sama meelt.

Mis on uskumus? Uskumus on inimese alateadvuses kinnistunud mõte, mille me arvame olevat tõese. Need kujunevad välja vastavalt läbielatud kogemustele. Uskumused võivad olla toetavad ehk positiivsed või piiravad ehk negatiivsed. Inimese sisemisi uskumusi peegeldab teda ümbritsev igapäevane elu. Me saame oma elus kogeda ainult seda, mida me usume end väärt olevat. Kuid kahjuks juhtub tihti, et inimese elu loob hoopiski alateadvuses paiknev hirm. Seda peegeldavad näiteks sellised uskumused - ma ei ole piisavalt hea, ma ei saa millegagi hakkama. See, mida kardame kõige rohkem juhtuvat, saab reaalsuseks tänu sellele, et alateadvus nii arvab. 

Inimese "süsteem" koosneb:
Kõrgem Mina ehk intuitsioon - näeb inimese elust suuremat pilti ja aitab hoida sind teel, kus su valikud on kooskõlas isikliku kõrgema elueesmärgiga.
Mõistus ehk teadlik teadvus  - püstitab eesmärke, hindab tulemusi, analüüsib, suudab mõelda abstraktselt, suhtleb välismaailmaga, kuid kahjuks suudab samaaegselt töödelda ainult 1-3 sündmuse infot.
Alateadvus - kontrollib keha funktsioone ja emotsioone, "mõtleb" sõna-sõnalt, pikaajaline mälu (sisaldab kõiki mineviku kogemusi, suhtumisi, väärtushinnanguid), suudab analüüsida korraga tuhandeid sündmusi tohutu kiirusega.

fog-4479936_1920.jpg
castle-264440_1920.jpg

Piiravad uskumused

Kui sa tunned, et vaatamata pingutustele mingis eluvaldkonnas asjad ei edene, siis võib arvata, et sul on piirav alateadlik uskumus, mis saboteerib su püüdlusi.

Piiravad uskumused saavad alguse tavaliselt lapsepõlvest. Kõigest sellest, mida me siis oma elus kogesime ja kuulsime (näit. laused Sa ei saa kunagi millegagi hakkama. Ära sega mind, ma teen praegu tööd ehk siis "tõlkes" Sa ei ole mulle tähtis). Lapsena olime äärmiselt vastuvõtlikud kõigele, mis meie ümber toimus. Soovides kuuluda oma perekonda ja olles sõltuvad emast-isast, pidasime väärtuslikuks kõike, mida meid ümbritsevad inimesed väljendasid. Nende elukäsitlusest sai meie alateadlik programm. Eriti vastuvõtlikud teiste uskumusi ja käitumismustreid üle võtma on ülitundlikud lapsed.

Uskumused võivad olla pärit neljalt tasandilt:
- lapsepõlvest (kõik, mida me kogesime kasvades täisealiseks)
- suguvõsa uskumused (põlvest põlve edasi antavad)
- ühiskonna tasandil olevad (meedia, erinevad kollektiivid)
- hingetasand (meie endi eelmiste elude kogemused ja lahendamata lood)

Potentsiaali vabastamine

Täiskasvanuks saades tahame teha omi valikuid, kuid vahest on see raskendatud. Meie alateadvus, soovist meid kaitsta, toob esile ikka ja jälle ajale jalgu jäänud mõttemustreid ja käitumistaktikaid. Kunagi need aitasid meid, olid meie elujäämise strateegiad, kuid hilisemas elus osutuvad kasutuks ja hoopis takistavad elamast enda unikaalset elu.

Kui me need takistavad uskumused üles otsime ja ümber muudame, siis loome potentsiaali muutusteks oma elus. Alles siis saavad meie anded ja oskused tõeliselt rakenduda. Siis me ei reageeri enam elusündmustele automaatselt, nii nagu minevikukogemus seda nõuab, vaid oleme vabad oma valikutes. Meie alateadlikud uskumused ei loo enam meie elu, vaid me saame oma elu juhtimise enda kätte võtta. 

Näiteid enam levinud piiravatest uskumustest:
Ma ei ole armastust väärt. 
Mul ei ole kunagi piisavalt raha.
Ma kardan elus edasi liikuda.
Ma ei usalda inimesi/elu/Universumi.

Ma olen nii üksi.

 

Erinevatel tasanditel olevate uskumuste muutmiseks saab kasutada erinevaid meetodeid: koputamise meetodit Emotional Freedom Techniques (EFT) ja uskumuste muutmise tehnikat Psych-K. 

Image by yukari harada